Solicitud online realizada en 08291 Ripollet (Barcelona) en Arquitectos Técnicos

Es tracta del projecte de reforma i ampliació d’ un habitatge unifamiliar aïllat existent, situat al Carrer de sant enric núm. 53 de ripollet, comarca del vallès occidental, propietat del sr. Carles Font bayó. L’ edificació existent consta de planta baixa destinada a garatge i planta primera destinada a Habitatge. La coberta és plana. La distribució interior està inacabada i presenta mal estat funcional Per lo que precisa d’ una reforma important per poder obtenir la cèdula d’ habitabilitat. La intervenció que es planteja consisteix d’ una banda en reformar la edificació existent a nivell de Dotar-la dels requeriments estructurals i funcionals d’ acord amb la normativa vigent i per altra en Ampliar l’ habitatge incorporant l’ espai sota coberta que es genera amb la construcció d’ una Coberta inclinada de nova construcció ocupant el gàlib que permet la normativa del peri que regula La zona.

Trabajo a realizar
Dirección De Obra Y/o Coordinación De Seguridad Y Salud
Fecha estimada del proyecto
Más de 3 meses
¿Tipo de construcción?
Vivienda unifamiliar

Solicitudes similares a dirección de obra y/o coordinación de seguridad y salud en Ripollet (Barcelona)

Otras categorías
Registrate
¿Eres un profesional?

Contacta al instante con personas que buscan en tu zona a profesionales expertos en construcción, reformas, instalaciones, mudanzas, arquitectos, etc.