Solicitud online realizada en 17833 Figueroles (Girona) en Topógrafos

Pressupost similiar 1. - fer l’aixecament topogràfic de la parcel·la de ref. Cadastral 1665311DG8616N0001OP, situada al c/ platja d’Espolla, 9, d’una superfície segons cadastres de 375m2 2. - sobre el terreny s’agafaran les posicions de les alineacions i rasants de vorades i voreres del carrer, amb les tapes, fanals, escomeses, embornals, parets de tanca, filats, fites, peus i crestes dels marges, pals o torres de les línies aèries d’electricitat o telefonia, etc. 3. - processar les dades de camp i construcció informatitzada del plànol en 2D i 3D, referit a les coordenades u. T. M. (etrs89) de la xarxa geodèsica de l’i. C. G. C. , amb el càlcul del model digital per a la generació de les corbes de nivell equidistants 0, 50m. , així com de la superfície i mides perifèriques 4. - el termini de lliurament serà d’uns quinze aproximadament a partir de l’endemà de l’acceptació del pressupost, lliurant el plànol amb les dades informatitzades per correu electrònic en 2D i 3D, per ser explotades per a qualsevol sistema cad.

Trabajo a realizar
Hacer Levantamiento Topográfico
Fecha estimada del proyecto
Lo antes posible
¿Motivo del estudio?
Construir vivienda
¿Metros de área a estudiar?
Menos de 500 m2

Solicitudes similares a hacer levantamiento topográfico en Figueroles (Girona)

Otras categorías
Registrate
¿Eres un profesional?

Contacta al instante con personas que buscan en tu zona a profesionales expertos en construcción, reformas, instalaciones, mudanzas, arquitectos, etc.